Devasthanam Vazhipaadu Rates

Booking Counter Phone No: +91 (40) 2779 3008
Archana
Ashtottharam 25.00
Aikamathyam 25.00
Aishwarya Archana 20.00
Bhagya Sooktham 25.00
Sahasranaamam 50.00
Pushparchana 10.00
Nivedyam
Thrimadhuram 50.00
Vella Nivedhyam 30.00
Aravana 75.00
Paal Payasam 60.00
Paayasam 60.00
Kadumpayasam 80.00
Panchamrutham 50.00
Unniyappam (7 Nos) 50.00
Abhishekam
Neyyabhishekam 150.00
Thenabhishekam 175.00
Ashtabhishekam 500.00
Panchamrutham 100.00
Palabhishekam 40.00
Panineeru (Rose water) 40.00
Vibhoothi 40.00
Ilaneer (Tender Coconut) 40.00
Ellenna (Thil Oil) 50.00
Sankabhishekam 10.00
Vilakku
Neyvilakku 50.00
Thil Oil Vilakku 20.00
Padivilakku 75.00
Chuttu Vilakku 500.00
Neeranjanam 30.00
Homam
Ganapathi Homam 75.00
Ashtadravya Homam 300.00
Mruthyanjaya Homam 500.00
Sudershanahomam 500.00
Maalacharthu
Flowers (Three) 150.00
Lemon (21 Nos.) 60.00
Niramala 5000.00
Chaarthu
Muzhukkappu (One) 250.00
Mukham Charthu (One) 125.00
Vaahana Pooja
Two Wheeler 75.00
Four Wheeler 150.00
Vaahana Pooja (Dussehra)
Two Wheeler 25.00
Four Wheeler 50.00
Other Offerings
Mudhra Dharanam 10.00
Irumudi 100.00
Vidhyarambham 100.00
Namaskara Pooja 100.00
Saraswathi Pooja 100.00
Annaprasam (Choroonu) 100.00
Pooja Veppu (Pusthakam) 20.00
One Day Pooja 201.00
Saastha Preethi Bhojanam (Annadhaanam)
For One 50.00
For Ten 500.00
25Kg Rice 5000.00
50Kg Rice 11000.00
60Kg Rice 13000.00
70Kg Rice 15000.00